Zapisy

Zapisy na 83 Poznańską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę rozpoczną się w czerwcu.
Będziemy czekać na Was salkach przy parafii Świętego Marcina w Poznaniu:

 • 17 czerwca w godzinach 13:00 – 15:00
 • 24 czerwca w godzinach 13:00 – 15:00

Przy zapisach wymagane będą:

 • numer PESEL
 • adres zamieszkania oraz telefony kontaktowe do osób pozostających w domu
 • parafię pochodzenia
 • zaświadczenie od swojego Księdza proboszcza – do pobrania poniżej
 • zgoda na samodzielny udział osób niepełnoletnich wraz z pisemnym wyznaczeniem opiekuna prawnego (formularz do pobrania poniżej)
 • oświadczenie o stanie zdrowia (formularz do pobrania poniżej)
 • opłata organizacyjna: 110 zł.
  Dzieci do lat 7 zwolnione są z opłat.
  Trzecia osoba z rodziny* 60 zł.
  Czwarta i kolejne osoby z rodziny* zwolnione są z opłat.
  *rodzice, dzieci, rodzeństwo

Zaświadczenie od ks. Proboszcza

Formularz zgody rodziców

Oświadczenie o stanie zdrowia