"Wierzę w Syna Bożego" - hasło pracy duszpasterskiej w roku liturgicznym 2013/2014.

Ciekawe gdzie
mama
schowała nam
buty...

3-16 lipca 2014

"Do Częstochowy prowadzisz nas,
Do Częstochowy przez pola, las."

"Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali."
"W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie,
Gdy boję się, gdy wokół mrok,
bądź światłem bądź nadziei dniem."
"Oto idę, idę Panie
Usłyszałem głos twój w ciemną noc.
Usłyszałem twe wezwanie,
Pójdę wszędzie tylko daj mi moc."
"Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina."
"Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie."